Ga naar de inhoud

Praktische informatie

Veelgestelde vragen

Het is verstandig om regelmatig uw mond te laten controleren door de tandarts. Op deze manier kunnen (beginnende) problemen tijdig worden herkend. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen. Er wordt aanbevolen om elke 6 tot 12 maanden een afspraak in de praktijk te maken voor een controle. Ook als u een kunstgebit draagt is het belangrijk om naar de tandarts te blijven gaan. De tandarts controleert namelijk niet alleen uw tanden en kiezen, maar kijkt ook of er afwijkingen zijn aan bijvoorbeeld uw tong, lippen of (wang)slijmvliezen.

 

De tandarts onderzoekt de mond met een spiegeltje en een sonde (het ‘haakje’). Hiermee kan de tandarts alleen de buitenkant van de tanden en kiezen en het tandvlees zien. Cariës (gaatje) ontstaat vaak tussen de kiezen of onder een bestaande vulling. Deze plekken zijn moeilijk te onderzoeken met blote ogen. Om cariës vroegtijdig te ontdekken, is het aanbevolen om elk twee tot drie jaar controlefoto’s (bitewings) te maken, vaak tijdens een periodieke controle. Röntgenfoto’s worden ook gemaakt om te controleren of een wortelkanaalbehandeling goed verloopt of geslaagd is, en of er een ontsteking in het kaakbot zit. Bij kinderen worden röntgenfoto’s gemaakt om te kunnen zien of alle tanden en kiezen – die bij kinderen nog moeten doorbreken – aanwezig zijn.

Iedereen staat dagelijks bloot aan achtergrondstraling uit bijvoorbeeld de aardbodem en het heelal. Bij het maken van röntgenfoto’s bij de tandarts wordt een minimale hoeveelheid straling gebruikt. Hierdoor is de kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid gering. De hoeveelheid straling is bijvoorbeeld te vergelijken met de hoeveelheid straling die u oploopt tijdens een wintersportvakantie van 14 dagen. Uiteraard moet bij straling, hoe gering ook, ieder keer het nut van de röntgenfoto afgewogen worden tegen de risico’s van bestralen. De kans bestaat dan namelijk dat een ontsteking of een andere tandheelkundige afwijking niet of te laat ontdekt wordt.

De kleur van uw tanden is, net zoals de kleur van uw haar en ogen, erfelijk bepaald door uw DNA. Wanneer we ouder worden, verandert de dentine (het zachte tandbeen dat zicht onder het tandglazuur bevindt) van kleur. De dentine wordt geler en schemert door de glazuurlaag heen. Deze vorm van verkleuring gebeurt van binnen uit en kan alleen behandeld worden door de tanden te bleken of de tanden van een vullingslaag (composietveneer) of porseleinschildje (porseleinveneer) te voorzien. Daarnaast kunnen tanden en kiezen verkleuren door roken en het regelmatig innemen van kleurstofhoudende drankjes (o.a. koffie, thee, wijn). Het vormen van tandsteen kan ook de tanden en kiezen doen verkleuren. Deze vorm van tandverkleuring kan door middel van een grondige gebitsreiniging door de preventie-assistente vrij eenvoudig worden behandeld.

Handige links

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat elektrische tandenborstels effectiever zijn dan een handtandenborstel. De elektrische borstel maakt snellere en verschillende borstelbewegingen en reinigt daarom in dezelfde tijd het gebit beter dan een handtandenborstel. Tijdens het poetsen wordt er op een handtandenborstel gemiddeld 100 gram meer druk uitgeoefend dan op een elektrische tandenborstel. Een elektrische tandenborstel helpt om beschadiging van het tandvlees te voorkomen.

40% van uw tandoppervlak zit tussen uw tanden. Daar kunt u met uw tandenborstel dus niet bij. Om de plaque daar weg te halen, is het aan te raden om na het poetsen te flossen, ragen of stoken. Op deze manier houd u uw tandvlees gezond en verkleint u de kans op het ontstaan van cariës (tandbederf).

Als er tandbederf (cariës) in een tand of kies zit of als uw kies afbreekt, dan kan uw tandarts dit restaureren met een vulling, die vrijwel altijd een witte composietvulling is. De tandarts kan u zelf behandelen, of u voor kleine nieuwe gaatjes verwijzen naar een mondhygiënist. Een vulling zorgt er voor dat u weer goed kan kauwen en voorkomt verdere (pijn)klachten. Als tandbederf vrij uitgebreid is, oftewel zich dicht bij het zenuw van de tand/kies bevindt, kan de tand of kies na het vullen wat gevoelig zijn. Na vier tot zes weken moet dit overgaan. Nemen de klachten niet af of wordt de gevoeligheid erger, neem dan contact op met uw tandarts. Als de vulling diep is, dan kan het zijn dat er (alsnog) een wortelkanaalbehandeling nodig is.

Uw tand of kies kan ontstoken raken door tandbederf, een lekkende vulling of door bijvoorbeeld een breuk. Gevoeligheid met warm en koud, een dikke wang of hevige kiespijn kunnen signalen zijn van een ontsteking. Ook kan het zijn dat u (nog) geen klachten hebt. Uw tandarts komt er dan achter bij het maken van een controlefoto. In dit soort gevallen kan een wortelkanaalbehandeling nodig zijn.

Het is belangrijk dat uw kind tijdig naar de tandarts gaat. Dit bevordert niet alleen een gezonde ontwikkeling van het gebit, maar het verkleint ook angst op latere leeftijd. Daarom raden wij aan om uw kindje vanaf het doorbreken van het eerste tandje mee te nemen op controle, vóór de tweede verjaardag. U kunt uw kind meenemen naar uw eigen halfjaarlijkse controle. Zo ziet uw kind dat u zelf ook in de stoel ligt en dat er niets vervelends gebeurt.

Er wordt aangeraden om minimaal elke 6 maanden een controle uit te voeren bij kinderen. Dit komt omdat de voedingsgewoonte, poetsgedrag en gebitsontwikkeling bij kinderen snel kunnen veranderen. Dit hoeft voor niemand een financiële drempel te zijn: de basisverzekering vergoedt tandheelkundige kosten (met uitzondering van kronen, bruggen en een beugelbehandeling) voor alle kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

De kosten van de tandarts worden voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed, met uitzondering van kronen, bruggen, beugels en implantaten. Voor volwassenen zitten alleen het kunstgebit en het klikgebit (een ‘vast’ kunstgebit) in de basisverzekering. Overweeg daarom een aanvullende verzekering voor de tandheelkundige zorg te nemen. Neem de polisvoorwaarden goed door.

De meeste tandartsbehandelingen worden vergoed uit de aanvullende tandartsen verzekering, meestal voor 75% tot 100% tot een maximaal verzekerd bedrag per jaar. Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij en per pakket. Bij onduidelijkheden kunt u het beste navragen bij uw zorgverzekeraar.

Betalingen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk. Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

U ontvangt uw rekening van Infomedics. In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Status van uw betaling controleren: Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Betalingsregeling treffen: Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
  • Veelgestelde vragen bekijken: Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics. Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wijziging doorgeven

Bent u recentelijk verhuisd of bijvoorbeeld overgestapt naar een andere zorgverzekeraar? Laat het
ons (via e-mail) weten. Wij zullen uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen.

Het is belangrijk wanneer er in de toekomst wijzigingen voordoen in uw gezondheid u dit direct aan ons doorgeeft. Deze kunt u bij u volgende afspraak direct aan uw tandarts doorgeven. Actuele medicatie overzicht kunt u van apotheek graag ook meenemen.

Alle wijzigingen kunt u snel en gemakkelijk aan ons doorgeven via ons contactformulier of via e-mail info@mondzorg-valerius.nl

Klachten

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u van opaan. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Informatiepunt

Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Klachtenregeling

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Via de KNMT zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen, met als doel alsnog een oplossing te vinden. Die opereert als een derde, neutrale partij.

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dat kost €75,-. Bij de geschilleninstantie wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld.
Meer informatie voor onafhankelijke informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op Allesoverhetgebit.nl

Tarieven

U krijgt van ons een persoonlijke begroting mee wanneer de behandeling boven het bedrag van € 250 uitkomt. Zo kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te overleggen over de onderdelen die uw verzekering kan vergoeden.
Meer informatie over kosten en vergoedingen: https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/tarieven-2022/

Onze mondzorgpraktijk werkt volgens de landelijk vastgestelde tarieven. Voor jongeren tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering de meeste tandheelkundige verrichtingen. Vanaf 18 jaar vallen de meeste vergoedingen voor tandheelkunde onder de aanvullende verzekeringen. Wat uw verzekeraar vergoedt, kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.