Ga naar de inhoud

Verdoving

Door de moderne tandtechnieken hoeft een bezoek aan uw tandarts niet vervelend te zijn.

Er zijn verschillende middelen om uw tandartsbezoek op een ontspannen, comfortabele manier te laten verlopen.

vrouw met een moderne verdovingsnaald in de hand

Wanneer heb je verdoving nodig?

Een controle bij de tandarts is meestal zo voorbij, maar er zijn een aantal behandelingen die niet zonder verdoving kunnen worden uitgevoerd, omdat deze anders te pijnlijk zijn. Het trekken van een tand of kies of een wortelkanaalbehandeling zijn hier voorbeelden van.

Bij het vullen van een gaatje is er niet altijd verdoving nodig. Vaak wordt bij een klein gaatje geen verdoving toegepast. Mocht je tóch graag een verdoving willen, dan kun je dit altijd bespreken. Andersom kan natuurlijk ook: in overleg zou de tandarts eerst zonder verdoving de behandeling kunnen starten en de verdoving pas toe kunnen dienen als de behandeling te pijnlijk wordt. Toch met verdoving kan je wel rustiger in de stoel liggen als je weet dat het geen pijn kan gaan doen. Bespreek het met je tandarts of er verdoving nodig is of als je dit zelf een prettiger idee vindt.

Manieren van verdoving

1: Conventionele verdoving

Bij oppervlakte verdoving wordt een verdovingszalf, -gel of -spray met een watje aangebracht op het tandvlees. Ook bij jonge kinderen met pijn bij het doorkomen van de tanden, kan dit worden aangebracht.

Bij geleidings- of infiltratie verdoving wordt er via een naald verdovingsvloeistof toegediend bij de tand of kies die behandeld wordt. Voor de onderkaak wordt vaak de helft van de kaak verdoofd. Geleidings- of infiltratie verdoving is de meest toegepaste manier van verdoven. Bij intraligamentaire verdoving wordt er via een kortere naald verdovingsvloeistof rondom de tand of kies gezet, tussen de wortel en het kaakbot.

Bij intrapulpaire verdoving wordt in het wortelkanaal zélf verdoofd. Dit wordt toegepast als tijdens een wortelkanaalbehandeling de geplaatste verdoving onvoldoende blijkt te werken.

2: Intraossale verdoving (QuickSleeper ®)

Een nieuwe techniek van verdoven in de tandheelkunde is de intraossale verdoving. Hierbij wordt middels een kleine computergestuurde naald het bot verdoofd. Omdat in het bot geen zenuwen zitten, ervaar je geen pijn. Deze techniek is nog in opkomst en wordt vooralsnog niet door alle praktijken toegepast.

Sinds kort beschikt onze praktijk over een Quicksleeper®, dit is een zo goed als pijnloos verdovingssysteem. Via een computergestuurd systeem wordt de verdovingsvloeistof toegediend, waardoor geen pijnlijke druk wordt opgebouwd en minder verdovingsmiddel nodig is.
Het verdoven gebeurt heel gericht en alleen waar nodig. Bovendien werkt de verdoving onmiddellijk en het geeft achteraf geen verdoofd gevoel van de lip, tong of wang.

Deze manier van verdoven wordt als positief ervaren en kan ook bij kinderen toegepast worden. Wij noemen dit soort verdoving ook “digitale”, ” druppeltjes” of “pen” verdoving.

Welk verdovingstype of -middel er gebruikt wordt hangt af van het soort behandeling en jouw medische situatie (aandoening of allergie).

een verdovingsnaald

Kosten

De kosten voor een verdoving zitten voor volwassen niet in het basispakket. Vergoeding van (een deel van) de kosten komt uit je aanvullende tandartsverzekering.

Risico's

Een verdoving is niet zonder risico’s. Het is heel belangrijk om aan je tandarts door te geven welke medicijnen je gebruikt, hoe je medische situatie (bijvoorbeeld aandoening of allergie) is en of er in het verleden problemen zijn geweest tijdens of na een lokale verdoving. Tijdens de verdoving tintelt je lip en tong en voelt het dik aan. Dit verdwijnt als de verdoving is uitgewerkt. Eet en drink geen warme gerechten of dranken totdat de verdoving helemaal is uitgewerkt, om te voorkomen dat je je verbrandt. Let bij kinderen goed op of ze niet op hun tong of wang kauwen. Er kan zo een wond ontstaan zonder dat ze het doorhebben.

In uitzonderlijke gevallen werkt de verdoving niet uit. Dan kan het zijn dat er een zenuw (tijdelijk of blijvend) beschadigd is. Vermoed je dat dit bij jou aan de hand is? Neem dan contact op met je tandarts.

Als er tijdens het zetten van de verdoving onbedoeld verdovingsvloeistof in de bloedvat terecht komt, kan dit hartkloppingen veroorzaken en kan je je naar voelen. Geef dit altijd direct aan bij je tandarts. Soms werkt de verdoving niet. Oorzaken kunnen een hevige ontsteking, extreme angst of drugs- en alcoholgebruik zijn.

Alternatieven

Er is geen alternatief voor verdoving. Sommige behandeling kunnen echter wel zonder verdoving uitgevoerd worden.

Bron: KNMT , Allesoverhetgebit

Kom bij ons langs!